Kontakt

Storm Trident S.A.

ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk

+48 58 728 23 43

office@storm-trident.com

NIP 584-279-19-38 / REGON 385691483 / Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000831652 /Kapitał zakładowy: 127 500,00 PLN