Storm Trident S.A.

ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk
+48 58 728 23 43
office@storm-trident.com
NIP 584-279-19-38, REGON 385691483, Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział gospodarczy, KRS: 0000831652, Kapitał zakładowy: 127 500,00 PLN